Tu tkwi jej siła...

Pochodzenie Skarb Życia Muszyna​

Popradzki Park Krajobrazowy – to jeden z najstarszych parków krajobrazowych na terenie Karpat i największy park tego rodzaju w Polsce.
Wody mineralne są niezaprzeczalnym bogactwem tego regionu. Złoża tych wód uważane są za jedne z cenniejszych w Europie.
Gmina Muszyna, gdzie wydobywana jest Skarb Życia Muszyna w całości leży na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego wśród 13 rezerwatów przyrody.